Bejelentkezés az alakulóban lévő kistermelői szövetkezési formábaKlikk ide!

2015. április 2., csütörtök

A változás utáni korszakok 1990-2003 (folytatás)

Az előző részben leírt vállalásnak, ,,A  kudarcokért, mulasztásokért pedig vállalom a rám eső részt”-nek, van egy nagyon lényeges eleme. Ez nem más, mint a ,,szándékosság” hiánya. A kezdeti bizonytalanság, útkeresés, tudatlanság, és nem utolsósorban a szubjektív tényezők, mind-mind jelen vannak a vezetésben, mert emberek vagyunk erősségeinkkel és hibáinkkal együtt. Ezek mindvégig visszaköszönnek tevékenységemben, de ellenük folyamatosan próbáltam tenni. A kezdet egy másik jellemzője, hogy nem igazán volt, akihez tanácsért fordulni.
A nosztalgia kedvéért alább egy általam készített, 1993-ból származó problémafelmérés összesítője látható a már említett szinten és formában, ami hű ábrázolása a korabeli színvonalnak és állapotoknak (a formai és helyesírási hibáktól, kérem, tekintsenek el)
Visszatérve a pályázatokhoz, a teljesség igénye nélkül és időrendi sorrendben:
Gázbevezetés
Gáz gerincvezeték Székelykeresztúr–Gyergyószentmiklós nyomvonallal, az egész városra kiterjedő belső elosztóhálózattal. Kormányhatározat a finanszírozásra 1995-ben jóváhagyatva.
Tervezési munkálatok 1994–1999 között; Gyergyószentmiklóson 12 km szállítóvezeték valósult meg. Az érintett nyomvonalakon, lakóssági hozzájárulással, a bekötések is megvalósultak a fogyasztókig (házakig).
Hosszas, nehézkes, sokéves munka után a beruházás zsákutcába fut. Az történik, hogy a kormányhatározatban vállalt feltételek és határidők (1995–1998) betartásáért folytatott harcban a város magára marad. Nem volt politikai akarat a jóváhagyott változat befejezésre. Ami még ennél is rosszabb, 1999-ben, a választások előtti évben, a város véleményének nélkülözése mellett, politikai döntés születik a gerincvezeték nyomvonalának megváltoztatására. Székelykeresztúr helyett Nagybacon, Kovászna megye. Hivatalos indoklás: a 2005-ben szakmailag alátámasztott és elfogadott technikai adatok nem megfelelőek. A valós oka pedig politikai, pontosabban kampányfogás, hisz az új nyomvonallal 2000-ben végig lehetett kampányolni egész Al- és Felcsíkot. Így az elkezdett beruházás folytatása helyett kezdődött minden elölről, amelynek eredménye a 2005-ös részleges bevezetés lett. Konkrétan: több mint tíz év után összejön egy befejezetlen beruházás. Történik mindez úgy, hogy 1996-ban a város már rendelkezett egy kidolgozott, minden fogyasztót magába foglaló stratégiával, tervvel, és a bekötéseket támogató fogyasztókkal.
Minden felsorolt, az első gázbevezetéssel kapcsolatos próbálkozás 1993–1999 között zajlott. Lényeges, hogy a tervezés, a jóváhagyás, az elvégzett munkálatok román kormánypénzből valósultak meg.
A gázbevezetés példája alátámasztja az elméletet miszerint a testületek, vezetők váltakozása nem szabad a folytonosság rovására menjen. Ha a 2004 utáni vezetések valóban a közösség érdekeiért vállaltak volna felelősséget, akkor nem adják fel elődjeik – a város egészét magába foglaló – meglévő stratégiáját. Természetesen, akkor nem marad befejezetlen a gázszállító és a gázelosztó hálózat városunkban. Az elmaradt rész nagy valószínűséggel csak saját forrásból, tehát a gyergyói fogyasztók pénzéből valósulhat meg valamikor.
*   *   *
Szociális lakásprogram
Ugyancsak román kormányprogramról van szó. A program finanszírozta az épület felépítését, a város önrészként biztosította a területet, valamint az épület infrastruktúráját. Városunk az első pályázat indulásától, 1994-től kapcsolódott be a programba. Hogy mindezek ellenére az első szociális lakás avatására csak 2009-ben került sor az a tények rossz értelmezéséből fakadó ellenzéki tevékenység eredménye. A programmal történteket tanítani kellene elrettentő példaként. Az történt ugyanis, hogy az ellenzéki képviselők (még ma is ül városatya közülük a testületben), különféle ürügyek kapcsán, „csakazértis” alapon sikeresen meggyőzték tanácsos társaikat, és leszavaztatták az előterjesztéseket. A leírtak eredményeként egy újabb pályázati lehetőség maradt kihasználatlanul. Ugyanis az évek folyamán több szociális lakás építésére is sor kerülhetett volna. Nem beszélve arról, hogy a program indulásakor lehetőség nyílt a teljes finanszírozásra (a kevés jelentkező, és a túlméretezett alapok következtében, lásd Maroshévíz esete, akivel egy időben indultunk). Egy stratégiailag előkészített pályázat, és a felelősségérzettel végzett munka meggyalázása történt.
A beruházással történtek tanulságul kell szolgáljanak legalább két szempontból Az ellenzékre szükség van, de a rosszul értelmezett ellenzékiség ártalmasabb lehet a rossz vezetésnél, mert nem kínál alternatívát.
 A közösség oda kell figyeljen a vezetők díjazására. Ellenkező esetben az történik, ami az egyetlen szociális lakás átadásánál történt. Elismerésben részesült, és elvitte a babért az a csapat, amelynek feladatként gyakorlatilag csak a szalagvágás jutott.
A megvalósítás kronológiai sorrendben:
A terület visszaszerzése a városnak, valamint az első tervek, tanulmányok, pályázás 1992–1996 között.
• Második nekifutás: pályázás 1996–2000 között.
• Harmadik nekifutás: pályázás, munkálatok elkezdése (2004–2008). • A munkálatok befejezése, szalagvágás, átadás (2009).
Ha nem figyelmes a közösség a szociális, valamint az ifjúsági lakások (ANL) esetében, akkor vevője lesz a Kisújságban hetekig megjelenő üres oldal sugallta üzenetnek, mely szerint, arra derül fény, hogy minden, ami megvalósult a városban, az 2008 után történt, azt sejtetve, hogy azelőtt semmi eredmény nem volt. Az a tény, hogy a városvezetés taktikázik istenadta joga, de az, hogy egy egész közösségből nem került egy ember, aki kikérte volna magának a félretájékoztatást, az egyszerűen ijesztő, elfogadhatatlan, és tenni kell a hasonló esetek megakadályozásáért.
*   *   *

A laposi per
Több mint 6 év szélmalomharc: közel 20 tárgyalás Ploiești-en,  Besztercén, Kolozsvárott. Alap- és középfokon négy megnyert per, felsőfokon két elvesztett. Politikai végzések áldozatai lettünk.
Sajnos a tulajdonosváltás (a várostól a közbirtokossághoz) után a folytatás nem következett.
*   *   *
Központi fűtés
Központi fűtés korszerűsítési munkálatok, szállítóvezeték csere Miron Cristea (Horea) negyedben, 1995-ben. Egy beruházás, melyet nem méretei, hanem úttörő mivolta tett értékessé.
Önerőből, saját szakembereinkkel az előszigetelt ISOPLUS csövek lefektetése. Az ötletet, egy nemzetközi kiállításon, az ISOPLUS Magyarország Kft. által felkínált együttműködési ajánlat adta. A megvalósíthatóság alapjául a Budapest V. kerület által a fűtésproblémák megoldása céljából felajánlott több mint 17.000 német márka szolgált. A szerződés értékének fennmaradó részére haladékot biztosított az ISOPLUS Kft. Ezen kívül vállalta embereink képzésének költségeit, valamint biztosította a kivitelezéshez szükséges felszerelést.
A városvezetés által 2009–2010-ben beharangozott modern szállítóvezeték-rendszer technológiája már 15 év régiséggel rendelkezett városunkban.
(folytatás a következő számban)

Kistermelők és fogyasztók egymásra találása
Ezen esetben nemcsak jó tanácsok osztogatása a célom, hanem személyesen is részt akarok venni a kezdeményezésben. Természetesen kistermelői minőségben. Jelen pillanatban betegnyugdíjasként nem feszíthetem túl a húrt, ezért zöldségtermesztés és kisállattenyésztéssel  (tyúk, csirke, nyúl) foglalkozok, és ezen tevékenységekkel kapcsolódok, szállok be a javasolt és remélhetőleg meg is valósuló szervezeti formába.
A kitűzött cél olyan szövetkezési forma létrehozása, amely megteremti az értékesítés feltételeit minden kistermelő számára.
Természetes, hogy a megvalósításhoz közösségi összefogásra van szükség. Az induláshoz és a tovább lépéshez is a fogyasztókra hárul a nagyobb szerep. Egyszerűen azért, mert termelni mindenképp termel a kistermelő. Viszont jelen pillanatban nincs semmilyen garancia arra, hogy meg is vásárolja tőle bárki is a terményt, a terméket.
Tisztelt fogyasztók (tehát mindenki)! Szállóigévé vált, hogy itthon, szülőföldön kellene boldogulni és nem idegenben. Ezzel gondolom, a nagytöbbség továbbra is egyetért. Az együttérzésre, az egymásra figyelésre nagy szükség van, de csak ez nem elég. Az elképzelt együttműködési forma ezen próbálna segíteni. Lehetne egy aprócska kezdő lépés az igazi nagyok fele. Nem kerül különösebb befektetésbe, nem kell félni a veszteségektől, egyszerűen jó szándékot, segítőkészséget, egymásra figyelést igényel. Egyszerűen el kell dönteni, hogy hajlandóak vagyunk szervezett formában felvásárolni egy kis közösség által megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, tenyésztett állatot. Tulajdonképpen ez történik ma is, de nem szervezett formában. Tehát csak a szervezett formát kellene vállalni, amely a kistermelőknek garanciát jelentene, hogy nem maradnak hoppon a megtermelt javaikkal.
Az én szerepem a kezdeményezés, és a térítésmentes munka vállalása  lenne. Ha lesz igény, boldogan vállalok bármilyen  szervezéssel kapcsolatos munkát az önállóság elérésének pillanatáig. Remélve, hogy aztán kerül, aki átvegye azt, és a folytonosságot biztosítsa.
Az önállóság elérése az a pillanat, amikor szerepet kell kapjon a városvezetés, a politikum. Ekkor lehet, sőt kell fordulni segítségért. De eddig el kell érjünk önerőből. Ha elértünk, megvan a garancia arra, hogy nem fog senki elutasítani. Sőt, ami ennél is fontosabb, hogy nem fog senki azzal próbálkozni, hogy arról győzzön meg, hogy miért nem lehet, mert már egy működő rendszerrel szembesülnek.
Ennek alapfeltétele, hogy a termelő és a fogyasztó között állandó  kapcsolat jöjjön létre. Alapelv: ,,mindenek előtt a minőség”. Természetesen nem a ,,kirakati minőség”, hanem a természetes környezetünk adta lehetőségek felhasználásával megvalósított minőség. Az indulás pillanatában a holtpontról kimozdulni csakis a fogyasztókkal együttműködve lehetséges. A rideg valóság része, hogy nem nagy jövedelmekről beszélünk. Ahogy már jeleztem, ebben a fázisban az életminőségünk javítása, a túlélés a kitűzött cél. Meggyőződésem viszont, hogy siker esetén ebből a csapatból ki tud majd fejlődni több vállalkozás is, ami már nagyobb skálán jelent előremozdulást, és ez már valódi fejlődést jelentene közösségünk számára.
Az elképzelt változatban nem hagyhatom szó nélkül a mennyiség fogalmának értelmezését. A mennyiség általában a minőség elsőszámú ellensége. A jövedelmezőségnek viszont elsőszámú feltétele. Nagyon nehéznek tűnik egyeztetni a kettőt. Ez valóban így van, ha nem tudjuk elfogadni, elviselni a megélhetés, a túlélés fogalmának helyét a mindennapi életünkben. Mert ha igen, akkor már nem áll fenn a veszély, hogy nem becsületes módszerekkel próbálkozunk mennyiség növeléssel, természetesen a minőség rovására. Keménynek tűnő feltételek, de a realitás talaján nagyon is megállják a helyüket, és egyszer elfogadva segítenek túllépni mindennapi vívódásainkon.
Az indulás feltételei:
Álljon össze a kistermelői csapat. Várom jelentkezésüket.
Álljon össze a fogyasztói csapat. Szintén a jelentkezést várom.
A  kapcsolat létrehozásának módozatai (elektronikus, személyes, megegyezett helyszínen), általában a gyakorlat menet közben letisztázza.
A két csapat kialakulása után a szervezeti formáról már közösen meghozott döntés születhetik.
Ha megszületett a szervezet, akkor azonnali elvárások megfogalmazása támogatásokért (terület, tárolás, raktározás, tartósítás; fagyasztók, épületek, infrastruktúra megvalósítására).
Az elképzelések természetesen vázlatosak. Nem is szeretnék minden részletbe egyedül belemenni. Nem egészséges, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok módosítás belefér, de ezeknek minél több egyéni ötletből kell összeállniuk.
Várom jelentkezésüket, és nem utolsó sorban ötleteiket, javaslataikat.
(húsvét után következik a folytatás)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése